ออกรถมอไซค์แบบดาวน์ 0% ทำอย่างไร

วิธีการออกรถมอไซค์ 0% ง่ายและสะดวกที่ใครก็ทำได้

ออกรถมอไซค์แบบดาวน์ 0% ทำอย่างไร

รถมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะที่เป็นที่นิยมเพราะเป็นยานพาหนะที่มีขนาดเล็ก มีความคล่องตัวสูง และมีความรวดเร็วในการขับเคลื่อน นอกจากนั้นใครที่มีรถมอเตอร์ไซค์ยังสามารถหารายได้จากการขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือเป็นพนักงานส่งอาหารได้อีกด้วย จึงมีคนจำนวนมากที่ต้องการออกรถมอไซค์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งาน แต่ในปัจจุบันราคารถมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ 40,000 บาทขึ้นไป ซึ่งรูปแบบในการซื้อสามารถซื้อได้ทั้งแบบเงินสดและการผ่อนเป็นรายเดือน

ซึ่งการผ่อนตามเงื่อนไขมักจะต้องมีการวางเงินดาวน์ประมาณ 10-30% ของราคารถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งการวางเงินดาวน์ดังกล่าวอาจทำให้ผู้ที่มีความต้องการซื้อแต่ไม่มีเงินก้อนอาจพลาดโอกาสได้ บริษัทสินเชื่อหรือร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์จึงมีโปรแกรมการผ่อนแบบไม่ต้องดาวน์หรือที่เรียว่า “ดาวน์ 0%” เป็นการออกรถมอไซค์โดยที่ไม่ต้องมีเงินก้อน ซึ่งทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นในการซื้อรถมอเตอร์ไซค์ แต่ในการออกรถมอไซค์ดาวน์ 0% ผู้ซื้อจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนั้นยังต้องมีการเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับการออกรถมอไซค์ดาวน์ 0% อีกด้วย

ข้อกำหนดในการออกรถมอไซค์ดาวน์ 0%

การออกรถมอไซค์ดาวน์ 0% เป็นการผ่อนที่ไม่ต้องวางเงินก้อนแต่จะนำมูลค่าของรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดไปคิดคำนวนในการผ่อนและคิดดอกเบี้ย ซึ่งข้อกำหนดในการออกสินเชื่อสำหรับการออกรถมอไซค์ดาวน์ 0% จะมีความเข้มงวดและรัดกุมมากกว่าการขอสินเชื่อแบบมีเงินดาวน์เพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสียที่เกิดจากผู้ซื้อที่ไม่มีคุณภาพ

 

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถออกรถมอไซค์ดาวน์ 0%

 1. ต้องมีรายได้เป็น 3 เท่าของยอดผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ เช่น ค่าผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ 2,500 บาท ผู้ที่จะผ่านเกณฑ์การออกรถมอไซค์ดาวน์ 0% จะต้องมีเงินเดือน 7,500 บาทขึ้นไป
  ถึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
 2. ไม่มีประวัติเครดิตเครดิต ไม่มีประวัติการชำระที่ล่าช้า
 3. มีที่อยู่ที่ทำงานที่เป็นหลักแหล่งและสามารถติดต่อได้
 4. เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการ พนักงานบริษัท และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเอกสารการจ้างงานหรือเอกสารแสดงรายได้
 5. เป็นผู้ที่มีอายุการทำงานมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป

   

   

เอกสารสำหรับออกรถมอไซค์ดาวน์ 0%

 1. บัตรประชาชน
 2. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกโดยทางบริษัทที่ทำงานอยู่
 3. หรือสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
  ทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

   

   

ค่าใช้จ่ายสำหรับการออกรถมอไซค์ดาวน์ 0%

ถึงแม้ว่าผู้ซื้อที่ได้ออกรถมอไซค์ดาวน์ 0% จะไม่มีการใช้เงินก้อนเพื่อวางดาวน์ในการซื้อรถมอเตอร์ไซค์ แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ สำหรับการออกรถมอไซค์เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

 1. ค่าจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้สำหรับจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดตัวรถและขนาดแรงม้าของรถมอเตอร์ไซค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
  2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
  3. ป้ายทะเบียนรถ 100 บาท
  4. ค่าตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ 50 บาท

    

 2. ประกันสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ สำหรับผู้ที่ต้องการออกรถมอไซค์ดาวน์ 0% บริษัทสินเชื่อจะให้ผู้ที่ต้องการออกรถมอไซค์ทำประกันสินเชื่อ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการทิ้งการผ่อนชำระรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ซื้อ เนื่องจากการให้สินเชื่อแบบดาวน์ 0% บริษัทที่ปล่อยสินเชื่อต้องรับผิดชอบการชำระค่ารถผ่อนทั้งหมด การทำประกันสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์จึงเหมือนเป็นหลักประกันสำหรับบริษัทสินเชื่อเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ซื้อได้ ซึ่งค่าเบื้ยประกันสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ของแต่ละบริษัทไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการคุ้มครองครอบคลุมมากน้อยแค่ไหน

   

 3. ค่าต่อภาษีรถมอเตอร์ไซค์ คือ การต่อทะเบียนรถเพื่อเป็นการยืนยันว่ารถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายซึ่งภาษีรถมอเตอร์ไซค์เป็นการต่อแบบปีต่อปีและราคาภาษีรถมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นอยู่กับขนาดความจุกระบอกสูบ(แรงม้า) เช่น รถมอเตอร์ขนาดไม่เกิน 75 ซี.ซี.ค่าภาษี 161.57 บาทต่อปี, รถมอเตอร์ไซ์ขนาดเกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี.ค่าภาษี 323.14 ต่อปี เป็นต้น

   

   

ในการออกรถมอไซค์ดาวน์ 0% จึงไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่ผู้ซื้อต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทสินเชื่อนั้น ๆ หรือร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์กำหนดไว้ ซึ่งข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการออกมอไซค์ดาวน์ 0% ซึ่งในบางบริษัทสินเชื่ออาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น ต้องมีผู้ค้ำประกันซึ่งคุณสมบัติผู้ค้ำประกันต้องไม่น้อยกว่าผู้ขอสินเชื่อหรือมีข้อกำหนดที่ยืดหยุ่นมากกว่าที่กล่าวมาเพื่อให้การออกรถมอไซค์ง่ายมากขึ้น ซึ่งในส่วนของผู้ที่ต้องการจะออกรถมอไซค์ก็ต้องเลือกบริษัทสินเชื่อหรือร้านจำหน่ายจักรยานยนต์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้อย่างเหมาะ อีกทั้งควรมีความซื่อสัตย์และยุติธรรมในการซื้อ-ขาย

บางกอกมอไซค์ ออกรถมอไซค์ดาวน์ 0% ได้ง่าย ๆ เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น บางกอกมอไซค์เป็นตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ไซค์แบรนด์ยามาฮ่า ฮอนด้า เวสป้า และGPX ที่ผู้ซื้อสามารถออกรถมอไซค์ได้ง่าย ๆ เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ไม่ต้องยุ่งยากในการเตรียมเอกสารใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ไม่ต้องดาวน์ ไม่ต้องค้ำประกัน และผ่อนในราคาที่ดอกเบี้ยถูกเริ่มต้นเพียง 0.5% เท่านั้น นอกจากนั้นยังสามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนได้ตั้งแต่ 1-5 ปี ไม่จำกัดอาชีพอาชีพไหนก็สามารถออกรถมอไซค์กับบางกอกมอไซค์ได้เพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังยินดีให้คำปรึกษาในกรณีที่ผู้ซื้อติดเครดิต และมีการรับประกันรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ 3-5 ปีพร้อมมีช่างที่มีความชำนาญคอยให้บริการดูแลซ่อมแซมและรับเคลมรถมอเตอร์ไซค์หากมีปัญหา

นอกจากนี้ยังจะได้พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษตลอดทั้งปีจากบางกอกมอไซค์ เช่น โปรขับฟรี 2 เดือน, โปรช่วยดาวน์, โปรแถมเงิน, บัตรกำนัลพร้อมของแถมมากมาย และยังมีบริการรับรถเก่าแลกรถใหม่โดยให้ราคาสูงและยุติธรรมอีกทั้งยังช่วยปิดบัญชีหากยังผ่อนไม่หมด พร้อมบริการทำสัญญานอกสถานที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจออกรถมอไซค์ดาวน์ 0% ติดต่อบางกอกมอไซค์